Nytt tillfälligt avtal för institutionsteatrar och privatteatrar

På grund av den rådande coronapandemin har Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst tecknat ett tillfälligt säravtal för institutionsteatrar och privatteatrar.

Säravtalet blir bara aktuellt om planerad verksamhet inte blir av på grund av situationer och begränsningar relaterade till coronapandemin. Arbetsgivarna kan då häva visstidsanställningar enligt särskilda villkor. Alla övriga villkor i de centrala avtalen för institutionsteater och privatteater gäller fortfarande som tidigare.

– Vår bransch befinner sig i en mycket svår situation. Vad som gäller i höst och nästa vår är det ingen som vet. Vi har förhandlat fram detta avtal för att teatrarna ska våga dra i gång produktionerna, och därmed kunna skapa arbetstillfällen för våra medlemmar, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef, Teaterförbundet för scen och film.

Om avtalet hävs gäller följande för visstidsanställda:
• Den anställde har rätt till en ersättning som motsvarar 20 % av kvarvarande lön, minst en månadslön, högst två månadslöner. Det gäller alla anställda, utom upphovspersoner.
• Upphovspersoner får vid en hävning en ersättning som motsvarar 20 % av kvarvarande kontraktsbelopp (grundbelopp och lön), minst en månadslön, högst två månadslöner.

– Vi vill understryka att det här avtalet är tillfälligt, för att möta den akuta och osäkra situation teatrarna står inför. Fokus är att det ska finnas jobb att gå till, säger Madeleine Wagemyr.

Uppsägningsmöjligheten ska gälla enbart för anställningsavtal som träffats under avtalets giltighetstid – och enbart om planerad verksamhet inte blir av på grund av situationer och begränsningar relaterade till coronapandemin.

Förhandlingar om avtalets utformning har pågått under en längre tid med motparten Svensk Scenkonst.

Den 25 maj fattade en majoritet av förbundsstyrelsen beslut om att godkänna avtalet. Avtalet gäller dock från och med den 26 maj.

Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Har du frågor kring avtalet kontakta Medlemsrådgivningen på jour@teaterforbundet.se