Framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm

På måndag hålls ett öppet möte i tre akter som beskriver konsekvenserna av det nya stödsystemet i Stockholm, och visioner inför framtiden. Medverkar gör representanter från den fria scenkonsten, scenkonstchefer från institutioner och politiker från kulturnämnden.

Bakgrunden är det nya ansökningsförfarandet för den fria scenkonsten i Stockholm. Hanteringen av ansökningarna har väckt starka reaktioner inom den fria scenkonsten.

– Det nya ansökningssystemet fungerar inte för de fria teatrar som har en löpande verksamhet över åren och som dessutom har en lokal med hyra att betala. Det måste finnas en rimlig möjlighet att planera repertoar, anställa personal och ges möjlighet att utvecklas och pröva nya arbetsformer. Ett fungerande system ska bygga på konstnärlig frihet, transparens och långsiktighet, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

Från kulturnämnden närvarar ledamöter från S, V och MP. Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) har avböjt att närvara.