Frihandelsavtal med USA oroar

EU ska omförhandla sitt frihandelsavtal med USA. En kontroversiell fråga är om dessa förhandlingar också ska omfatta audivisuella tjänster. Den svenska regeringen har tagit ställning för att inkluderad audiovisuella tjänster. Det skulle försvåra för Sverige att föra en självständig politik när det gäller bland annat film och public service.

– Att hålla de audivisuella tjänster utanför frihandelsavtalen är en sedan länge etablerad princip inom EU. Det är ytterst oroande att den svenska regeringen nu vill gå i spetsen för att riva upp denna hållning. Det kommer att påverka förutsättningarna både för filmpolitiken och public service, kommenterar Teaterförbundets förbundsdirektör Jaan Kolk.

Ett frihandelsavtal innebär att på de områden som avtalet omfattar så har man inte rätt att gynna nationella företag. Eftersom den svenska filmpolitiken syftar till att främja produktionen av just svensk film så är det ett exempel på hur den nationella kulturpolitiken kan komma i konflikt med ett frihandelsavtal.

EUs förhandlingsmandat ska nu behandlasvid ett ministerådsmöte den 14 juni i Bryssel. Men ministerrådet måste också komma överens med EU-parlamentet. EU-parlamentet röstade i slutet av maj, med två tredjedels majaoritet, att nej till att släppa undantaget. Parlamentarikerna från det svenska allianspartierna röstade dock ja.

Konstnärsorganisationernas samarbetsorgan KLYS, i vilken Teaterförbundet ingår, har aktivt arbetat för att påverka det svenska ställningstagandet. Klys har haft kontakt med Kultur- och utrikesdepartementet, riksdagens EU-nämnd och de svenska EU-parlamentarikerna. Läs mer om Klys arbete här.