Frilansare – ta vara på dina möjligheter!

Genom Teaterförbundets kollektivavtal omfattas de flesta av förbundets medlemmar på scenområdet av Trygghetsrådet TRS. TRS ger stöd inte en endast till den som blir uppsagd utan kan också stödja frilansare som funderat på att bredda sin karriär eller byta yrke, inom eller utom branschen.

Stödet till frilansare är inriktat på att medlemmen ska få ett ny varaktig försörjning Man kan få både praktiskt och ekonomiskt stöd, till exempel utbildning, ersättning för praktik eller att starta eget.

För att få ta del av stödet måste du ha varit anställd i minst 18 månader inom en 5-årsperiod hos en eller flera arbetsgivare som tillhör Svensk Scenkonst, Teatercentrum eller Danscentrum. Anställningarna behöver dock inte vara sammanhängande eller hos samma arbetsgivare.

Läs mer om detta i foldern eller ta kontakt med TRS för att höra vad som gäller.