Gå från ord till handling

”En stark flexibilitet är en del av vår vardag. Det är en flexibilitet som borde belönas av arbetsgivarna och i trygghetssystemen, i stället för som nu ofta bestraffas”. Det skriver Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i ett inlägg i debattserien ”Frilans 2020”.

Av Teaterförbundets medlemmar är det idag en minoritet som har en tillsvidareanställning. Andelen egenföretagare ökar, och andelen som är kombinatörer växer. Det skapar problem som vare sig uppdragsgivarna eller trygghetssystemen tar ansvar för. De är utformade efter en arbetsmarknad med traditionella tillsvidareanställningar.

Den politiska samsyn och de löften som formulerades före valet om bristerna i de nuvarande regelverken måste nu leda till konkreta resultat.

För Teaterförbundet är det en allt viktigare fråga att arbeta för bättre villkor för frilansande egenföretagare och kombinatörer. Samtidigt slår vi vakt om rätten för frilansare att arbeta som en visstidsanställd och omfattas av kollektivavtal, skriver Anna Carlson.