Gå med i Unionens A-kassa

En åtgärd i regeringens senaste krispaket underlättar för fler att få a-kassa snabbare. Som medlem i Teaterförbundet bör du gå med i Unionens a-kassa, som har en särskild kultursektion. Observera att du måste ansöka om medlemskap i a-kassan separat.

Unionen A-kassan Logo

Dagens regler innebär att det krävs medlemskap i en arbetslöshetskassa i tolv månader för att bli berättigad till inkomstrelaterad ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår nu att det så kallade medlemsvillkoret ska kunna uppfyllas snabbare. Varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa ska under en tidsperiod (mars-december 2020) räknas som fyra månader.

Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader. Den förkortade kvalifikationstiden föreslås gälla även för personer som redan har blivit medlemmar i en a-kassa innan utbrottet av det nya coronaviruset, och som beviljas en ersättningsperiod efter ikraftträdandet.

Medlemskap i en a-kassa räknas per kalendermånad. Det spelar ingen roll vilket datum i en månad ansökan kommer, hela månaden räknas med.

Som medlema i Teaterförbundet för scen och film bör du gå med i Unionens a-kassa. De har en särskild kultursektion där du kan vara medlem både om du arbetar som anställd eller som egenföretagare.