Ge stöd till en kollega i jul

Skänk ett bidrag till Teaterförbundets hjälpfond och stöd en kollega som behöver det.

De åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen av coronaviruset har varit helt nödvändiga, men de har inneburit att kultursektorn stannat nästan helt.

Teaterförbundets medlemmar är till övervägande del frilansare och flera står nu helt utan inkomster. Många är egenföretagare utan möjlighet till stöd från trygghetssystemen.

Om Du eller ditt företag har möjlighet att bidra är det till stor hjälp. Alla bidrag är välkomna!

Swisha ditt bidrag till 123 19 194 97

eller betala till Teaterförbundets BG 5803-2236

OBS! Märk inbetalningen ”Hjälpfonden”