Ge verksamma inom kultur och media rimlig trygghet

Framtidsbranscher inom kultur- och medieområdet riskerar att dräneras på professionella yrkesutövare. Orsaken är bristande trygghet och orimliga arbetsvillkor. Nya a-kasseregler måste till, skriver Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film, Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet och TCO:s ordförande Eva Nordmark i en gemensam debattartikel i Arbetet.

Kultur och media lyfts ofta fram som framtidsbranscher. Svensk film, musik och litteratur röner stora framgångar världen över, och många av våra medlemmar prisas för sina insatser.
Men villkoren för många av de som arbetar i de kulturella och kreativa näringarna är tuffa och ibland orimliga. Många tvingas att mot sin vilja starta företag för att kunna fortsätta i sitt yrke.
Det som utmärker kultur- och mediabranscherna är att många erbjuds korta uppdrag (”gig”) som frilansare i stället för längre anställningar.

Detta är sedan länge verkligheten för många journalister och musiker. Nu får även skådespelare kortare kontrakt i allt högre utsträckning. Mycket tyder på att allt fler branscher i Sverige går i samma riktning. Detta öppnar upp för nya utmaningar.

De som arbetar i de kulturella och kreativa näringarna hamnar ofta i kläm då Sveriges trygghetssystem ser ut som de gör. Bara den som är beredd att försaka det mesta av den trygghet som andra tar för given, kan fortsätta vara verksam.

Trots att regeringen borde vara väl införstådd med problemen har staten hittills varit passiv. I den handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna som togs fram år 2012 sades inget om tryggheten för yrkesutövarna.

Resultatet ser vi nu. Sedan en tid ökar antalet egenföretag som läggs ned.

Den särskilda arbetsförmedlingen för kultur och media berättar om ett fortsatt svårt arbetsmarknadsläge, som gör att allt fler yrkesutövare lämnar sina branscher. De skaffar sig andra jobb, med trygghet. Det rimmar illa med politikens ambitioner för de kulturella och kreativa näringarna.

Så här kan det inte fortgå. De yrkesverksamma måste få trygghetsregler som är likvärdiga dem som finns på den övriga arbetsmarknaden. System måste på plats som motsvarar verkligheten på arbetsmarknaden för dessa grupper.

På arbetsmarknadsdepartementet sker nu en intern utredning om arbetslöshetsförsäkringen, som ska komma med sina förslag tidigt nästa år.
TCO föreslår att reglerna för arbetslöshetsförsäkringen görs om på följande sätt.

• En företagare som blir arbetslös och låter sitt företag vila kan få a-kassa. Om verksamheten återstartas men sedan inte bär sig måste det dock ha gått fem år sedan återstarten för att företagaren åter ska kunna vila företaget och få a-kassa. TCO vill korta den tiden till tre år.

• Den som startar ett företag får i dag basera sin a-kassa på inkomsten från ett jobb som man hade två år tidigare, om något går snett med företagandet. TCO vill minska risken vid nyföretagande genom att förlänga den tiden till tre år.

• Den som har ett eget företag vid sidan om en anställning bör få räkna det som godkänd bisyssla, om inkomsten från företaget inte är för hög. Bisysslan ska inte påverka rätten till a-kassa eller ersättningen.

• Nuvarande a-kasseregler gör att många yrkesutövare inom de kulturella och kreativa näringarna räknas som deltidsarbetslösa, med färre ersättningsdagar än om man är helt arbetslös. När ersättningsperioden gått ut har man ingen försörjning. Av det skälet avstår många från kortare uppdrag och blir helt arbetslösa. TCO föreslår att begränsningsregeln ändras så att den gäller enbart de personer som har en verklig överenskommen deltidsanställning.

Förslag i den här riktningen har länge efterfrågats av fackförbund och intresseorganisationer inom kultur och media. Blir förslagen verklighet kommer fler professionellt yrkesverksamma att kunna fortsätta jobba antingen som löntagare eller som egna företagare och inte – som nu – lämna branschen.

A-kassan ska inte vara en permanent försörjning eller ett bidrag för arbetslösa. Inte heller ska a-kassan användas för stöd till företag som saknar förutsättningar att överleva av egen kraft.
Men när vi dessvärre rör oss mot en arbetsmarknad där fler anlitas under korta perioder måste systemen anpassas och förbättras.

Ingen yrkesverksam inom de kulturella och kreativa näringarna har önskemål om att få skattebetalarnas pengar utan krav på motprestation. Däremot vill man ha villkor i arbetslöshetsförsäkringen som åtminstone inte motverkar att branschen utvecklas. Det får man med TCO:s förslag.

De kulturella och kreativa näringarna ger i dag stora exportintäkter till vårt land. Men regeringen måste förstå att framgångarna står och faller med dess utövares kreativitet och originalitet.
Vill vi ha hög konstnärlig kvalitet och professionellt yrkesverksamma på kultur- och medieområdet krävs en rimlig social trygghet för de som väljer att arbeta i denna bransch.

Eva Nordmark, ordförande TCO
Anna Carlson, ordförande Teaterförbundet för scen och film
Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet

Artikeln har publicerats i Arbetet.