Glädjande besked för den fria scenkonsten

I årets kulturbudget gör regeringen en kultur- och konstnärspolitisk satsning på totalt 115 miljoner kronor. Den fria scenkonsten får ökade anslag med 25 miljoner kronor under det kommande budgetåret, meddelade kulturministern under en presskonferens.

– Under flera års tid har Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum drivit frågan och lyft fram betydelsen av den fria scenkonsten i ett gemensamt upprop – och det är mycket glädjande att det nu har gett resultat, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Detta är en bra början, men anslagen till den fria scenkonsten har under lång tid urholkats, och ytterligare satsningar måste till, både ekonomiska och på att anpassa socialförsäkringssystemen utifrån våra medlemmars behov, säger Anna Carlson.

Ytterligare 60 miljoner kronor per år ska gå till stipendier och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer.

– Mer pengar till konstnärsstipendier betyder också att flera yrkesgrupper av Teaterförbundets medlemmar inom scen- och filmområdet får större möjligheter att verka, vilket också är mycket positivt, säger Anna Carlson.