Gör du ljuddrama för Spotify?

Scen & Films medlemsrådgivning har under försommaren granskat medverkansavtal för ett ”ljuddrama” med Spotify som beställare, men med ett externt produktionsbolag som producent. Ljuddrama” är en manusbaserad gestaltande produktion, som en vanlig tv-produktion fast utan bild.

Medverkansavtalet innehöll oskäliga villkor för bland annat rättigheter. De medverkande skulle dels sälja samtliga upphovsrätter för all framtid, i hela världen och för alla plattformar som finns idag och kommer existera i framtiden, dels inte få någon royalty för dessa rättigheter.

Förbundet uppmanar att man som medverkande i dessa typer av produktioner inte accepterar denna typ av alltför långtgående rättighetsöverlåtelser och att man alltid ska få extra och separat ersättning för sina rättigheter i form av royalty i olika sammanhang.

Här kan förbundets medlemsrådgivning hjälpa till med avtalsgranskning och formulering av rimliga avtalsvillkor.

Scen & Film kommer ta kontakt med Spotify för att diskutera medverkansavtalen i syfte att få till skäliga avtalsvillkor framgent. I mellantiden råder vi samtliga medlemmar att ta kontakt med förbundets medlemsrådgivning om man ska medverka i en produktion för Spotify eller någon annan typ av plattform för ”ljuddrama”.