Göteborg Film Festival inleder med toppmöte

Idag öppnar den 44:e Göteborg Film Festival, i år är den helt digital. Festivalen inleds med ett filmpolitiskt toppmöte där kultur- och näringspolitiker, tjänstepersoner och filmbransch som diskuterar hur film- och tv-branschen ska hantera den nuvarande situationen och framtida hot.

Men även hur branschen kan ta vara på de kreativa och innovativa idéer och strategier som fötts under året som gått. Från Teaterförbundet för scen och film deltar Simon Norrthon, förbundsordförande, och Christina Olofson, vice ordförande.

– Film- och biobranschen har haft ett tufft år bakom sig, där många premiärer har fått skjutas fram. Därför är det extra viktigt att vi kommer samman och diskuterar framtiden. Andra frågor som aktualiserats av krisen är behovet av produktionsrabatter och en modern upphovsrätt för det digitala landskapet för att nationell filmproduktion ska kunna hävda sig mot allt större globala aktörer, säger Simon Norrthon.

Festivalen pågår 29 januari – 8 februari. Under samma period äger också de internationella bransch-eventen Nordic Film Market, TV Drama Vision och Nostradamus rum, liksom det svenska Filmforum Sverige.