Grattis KLYS, 60 år!

Idag firar KLYS, kulturskaparnas röst i Sverige, 60 år. Teaterförbundet för scen och film har varit medlemmar sen starten 1959.

KLYS bildades formellt den 17 september 1959 vid ett möte på Författargården Lilla Hornsberg i Stockholm, där företrädare för nio konstnärsorganisationer var på plats och fattade beslut om en Samarbetsnämnd för konstnärliga och litterära yrkesutövare. Utöver Teaterförbundet deltog bland annat även Sveriges Författarförbund, Konstnärernas Riksorganisation, och Föreningen Svenska Tonsättare.

Den ursprungliga tanken med KLYS var att samordna olika konstnärliga yrkesgrupper för att bli kraftfullare i kulturpolitiska och upphovsrättsliga frågor. Samarbetet tar sitt avstamp i arbetet med att ta fram en ny upphovsrättslag i slutet av 50-talet. KLYS har ända sedan starten varit med och aktivt format den svenska kultur- och konstnärspolitiken, och utgör idag en självklar röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige.

KLYS har bland annat arbetat med inrättandet av Konstnärsstipendienämnden (idag Konstnärsnämnden) på 60-talet, kulturutredningen 1974 som ledde till nya kulturpolitiska mål och kraftigt utbyggd kulturell infrastruktur på 70-talet, införandet av privatkopieringsersättningen i slutet av 90-talet, kulturskapares ideella rätt till filmverk i TV och nu senast med EU:s antagande av det aktuella upphovsrättsdirektivet, DSM-direktivet.