Handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet

TCO har tillsammans med sina medlemsförbund, däribland Teaterförbundet för scen och film, tagit fram en handbok mot sexuella trakasserier.

Den innehåller tips om hur den fackliga organisationen och arbetsgivaren kan samarbeta med det förebyggande arbetet för att förhindra sexuella trakasserier, och listar vad som ska göras om sexuella trakasserier har inträffat på arbetsplatsen.

Handboken innehåller även en fördjupande del som mer utförligt beskriver de regler som finns och hur dessa bör tillämpas på bästa sätt.

Här kan du ladda ner handboken.