Har du en arbetskamrat som inte är medlem i facket? Fråga varför

TILLSAMMANS MED ALLT som finns att oroa sig över, gläds jag åt att Teaterförbundet för scen och film fortsätter att växa, och att TCO som vi är en del av idag har över 1,4 miljoner medlemmar! Tillsammans är vi en stark och tydlig kraft till försvar för arbetstagarnas rättigheter och demokrati.

Idag utmanas fackliga organisationer och arbetslagstiftning av politiska intressen som önskar ett försvagat föreningsliv och en rörlig arbetsmarknad på arbetsgivarnas villkor. Den politiska kartan har ritats om i hela Europa, och Sverige är inget undantag. Digitaliseringen och globaliseringen har inneburit stora förändringar på kort tid. Det har också fört med sig behov av nya kompetenser på andra platser än tidigare, något som slagit hårt mot vissa yrkesgrupper. Digitaliseringen har möjliggjort ökad delaktighet, informationsspridning och mångfald på samma gång som kapitalet och informationsleverantörerna istället koncentrerats till ett fåtal globala aktörer. En ökad ekonomisk och social ojämlikhet har rättmätigt ökat kraven på nya lösningar, men de som vunnit gehör har kommit med de enkla svaren på de komplexa frågorna. En framväxande högerpopulism krokar arm med konservativa partier som gör vad de kan för att framstå som ansvarsfulla, men vi ser hur det på kort tid lett till politiska allianser och utspel som för ett par år sedan varit omöjliga. Det här är förstås morgonluft för dem som ser en öppen demokrati och en stark fackföreningsrörelse som ett hot.

Historiskt har fackförbunden tagit en central roll i det svenska samhällsbygget och drivit de sociala reformer som är kännetecknande för Sverige. Det tänker vi fortsätta med. Fackföreningsrörelsen arbetar långsiktigt för ett hållbart arbetsliv och ser jämlikhet, jämställdhet och utbildning som förutsättningar för ett starkt samhälle. De rättigheter och avtal vi har idag är inga naturlagar utan resultatet av hårda förhandlingar och facklig kamp. Vi kan aldrig ta framgångarna för givna – institutioner, trygghetssystem och kollektivavtal existerar inte av egen kraft utan lever av vårt engagemang. Det fackliga medlemskapet och engagemanget är kanske viktigare idag än någonsin, för det är genom organisering vi kan påverka, försvara och förändra. Teaterförbundet kommer under året att satsa på rekrytering och hoppas på att fler vill engagera sig som förtroendevalda. Vi vill fortsätta växa för att möta de utmaningar vi har framför oss.

Årets avtalsrörelse har just börjat. Vi ska förhandla om de kollektivavtal som sätter ramarna för arbetets villkor – arbetstider, semester, pension, lön, upphovsrätt och anställningsformer. Vi har växlat yrkanden med arbetsgivarna och förbereder för de kommande förhandlingarna. Vi kräver löneökningar på samma nivå som övriga arbetsmarknaden, förbättrade förutsättningar att förena familjeliv och arbete samt stärkt upphovsrätt för våra designyrken. Vi kräver också tydligare avtalsskrivningar om arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö fri från trakasserier. Våra krav och yrkanden är framtagna av våra yrkesavdelningar och lokalavdelningar – tack vare er går vi in i avtalsrörelsen med de frågor som är viktigast för våra medlemmar.

Om du har en arbetskamrat som inte är medlem tycker jag du ska fråga varför. Du som är medlem bidrar ju faktiskt till att din arbetskamrat skyddas av ett kollektivavtal som ger pensionsavsättning, semester, royaltyersättningar, reglerade arbetstider, omställningsförsäkring och förhandlad löneutveckling. Kanske din kamrat också vill hålla dig om ryggen? Facket – det är vi.

SIMON NORRTHON Ordförande