Härligt med alla hejarop!

”Vet du vem som ringde mig igår?” Jag får frågan av en kollega jag möter.
”Nej”, vem? svarar jag.”
”Ett av de stora dubbföretagen som frågade om jag var medlem i Teaterförbundet!”
”Vad svarade du?”
”Självklart är jag det – och jag stödjer naturligtvis vårt beslut att gå ut i konflikt om vi inte kommer överens om nya lönenivåer!”
Jag blir mycket glad över kollegans svar! Och jag har endast mött starka och positiva reaktioner på Teaterförbundets varsel om att gå ut i konflikt mot dubbföretagen Dubberman och SDI Media som lades i slutet av april. När konflikten sedan bröt ut den 26 april kom fler hejarop. Det finns en stark solidaritet hos medlemmarna och det känns fantastiskt att möta: ”Stå på er!”, ”Vi är med!”, ”Det vi gör tillsammans är rätt och på tiden!”
Bakgrunden är att de som arbetar gentemot de stora dubbföretagen Dubberman och SDI Media inte har fått några löneökningar sedan 2003. Lönerna på övriga arbetsmarknaden har under samma period ökat med cirka 30 procent. De röstskådespelare som arbetar med dubbning är frilansare, en grupp som redan är en utsatt grupp på arbetsmarknaden. Just därför blir solidariteten än viktigare!
Det är glädjande att det finns undantag. Det svenskägda dubbföretaget Eurotroll har tecknat ett avtal om höjda löner och värnar om arbetsvillkoren. Kvalitetskraven inom public service som innebär bättre villkor när man dubbar för Barnkanalen är också viktigt att lyfta fram.
Men att Dubberman och SDI Media ringer runt och kontrollerar vilka som är medlemmar i Teaterförbundet för att kunna välja att anlita andra oorganiserade är skamligt! Och ska bekämpas!
Roligare är att Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst har slutit ett nytt kollektivavtal vad gäller alla våra institutionsteatrar. Ett avtal som sträcker sig över tre år och som ger löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden.
Institutionsteateravtalet är vårt största avtal, som berör majoriteten av våra medlemmar. Frilansare på alla olika former av visstidskontrakt och tillsvidareanställda. Alla yrkeskategorier. Nytt i år är att de administrativa grupperna nu samlas i en egen personalkategori, kallad 2c. Det betyder att vi tydligare kan identifiera och förbättra administratörernas villkor. Skönt att begreppet ”övrig teknisk personal” nu äntligen är helt borta ur avtalet. På www.teaterforbundet.se kan du läsa om alla förbättringar i avtalet.
Det finns också ett antal frågor som ska utredas vidare, och till dessa är arbetsgrupper tillsatta. En grupp ska se över anställningsformer för konstnärlig personal, tjänstledighetsreglerna och den så kallade numerären. Alltså hur stor del av ensemblen som vid varje enskild institution som ska vara tillsvidareanställd.
En annan viktig grupp ska arbeta med de nya yrkesgrupperna ljud- video- och maskdesign, och hur deras villkor ska regleras. I denna grupp ska vi också se över arbetsvillkoren för regi-assistenter.
En tredje grupp ska arbeta med arbetstidsregler, kompetensutveckling och individuell lönesättning.
Att avtalet är flerårigt innebär att teatrarnas huvudmän har en viktig pusselbit när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Nu är det upp till politiker på nationell, regional och lokal nivå, att ta sitt ansvar för att ge institutionerna den ekonomi som krävs för att upprätthålla och utveckla verksamheterna.
När jag skriver vet jag inte hur strejken för dubbarna slutar – men solidariteten jag känner kommer att räcka länge!
ANNA CARLSON
ordförande