Hej alla kollegor!

Hoppas ni alla haft en fin sommar och låt oss hoppas att hösten innebär en fortsatt öppning av samhället och möjligheter att både filma och att träffas tillsammans.

De senaste 1,5 åren har ju påverkat oss alla och påverkat våra jobb mer eller mindre mycket. Det har även såklart påverkat arbetet här inom Sveriges Filmregissörer och fackförbundet för Scen & Film. Mycket av vårt arbete inom SFR har präglats av situationen och mycket av de återkommande dialogerna som vi, Carl Javér och Karin Wegsjö, haft med bland annat Svenska filminstitutet har handlat om hur krisstöd skall fördelas och vad branschen behöver.

Vi har kämpat hårt för att göra regissörernas röst hörd och det har också fått gensvar. Fackförbundet i sig genom ordförande Simon Norrthon och vice ordförande Christina Olofsson har varit på ett otal antal möten med politiker och beslutsfattare under de senaste 1,5 åren och har påverkat allt ifrån att krisstöd blivit av till ändrade regler för a-kassan och ersättningar.

Krisen har verkligen visat oss behovet av en stark organisering där vi som regissörer både kan få del av tryggheten bakom ett fackförbund och ha kraften att påtala skevheter i systemet och bli hörda. Tex den orättvisa i krisstöd som fanns initialt då enskilda firmor hamnade mellan stolarna.

I mars hade vi ett digitalt årsmöte, tack ni medlemmar som dök upp på Zoom, och den nya styrelsen röstades in. Vi som ingår i den är nu: Carl Javér och Karin Wegsjö, som delar ordförandeskapet. Anna Eborn och Maria Eriksson-Hecht är vice ordföranden. Kersti Grunditz Brennan är kassör och Alexe Landgren sköter dokumentationen med Marcus Carlsson. Övriga ledamöter är Henry Moore Selder och Goran Kapetanovich. Elisabet Gustafsson är adjungerad ledamot och styrelsens representant i FERA (den Europeiska föreningen för filmregissörer.)

Vi arbetar hårt med att via debatt, förhandling och samtal försvara regissörens roll och positionen inom filmen, en position som idag på olika sätt är utmanad.

Konkreta frågor som vi har jobbat med under de senaste åren är bland annat konsulentsystemet på Svenska Filminstitutet. Vi anser att en utvärdering och omvärdering behövs, tex hur konsulenterna tillsätts där vi vill ha ökat inflytande vilket är naturligt då det är gentemot oss, regissörerna, som mycket av deras arbete sker. (Läs gärna intervjun som gjordes i Point of View https://www.povfilm.se/81/moving-sweden-och-konsten-att-debutera/)

Vi arbetar även med Sveriges inställning till EU:s Copyrights direktiv (DSM-direktivet). Debattartiklar har skrivits (läs tex denna i Point Of View https://www.povfilm.se/76/hur-garanterar-vi-svensk-films-framtid/)
och vi jobbar med att informera beslutsfattare om hur läget är i både resten av Europa och i Sverige. Vårt krav är att Streamingjättarna betalar en del av sin omsättning tillbaka till det svenska stödsystemet. Detta sker redan i flera andra Europeiska länder.

Vi har avtalsförhandling kring kollektivavtalet och vi har pågående förhandlingar kring ett nytt dokumentärfilmskontraktet med SVT. Denna förhandling har pågått under flera år i samarbete med OFF (Oberoende Filmares Förbund) och vi driver på att förändringar ska ske. Tex så räknas inte dokumentärfilmsregissörer som regissörer när de skriver kontrakt med SVT. Detta vill vi förändra så att de likställs med spelfilmsregissörer.

I branschråden på SFI är SFR representerade i 3 av 4 och där vi jobbar med att lyfta fram regissörernas ställning.

Nordiska ministerrådet har dragit tillbaka sitt stöd till den viktiga dokumentär- och kortfilmsfestivalen Nordisk Panorama. Något som vi kritiserat. (läs tex denna i Point Of View https://www.povfilm.se/80/ministerradet-kritiseras)

Just nu arbetar vi tillsammans med kollegor med erfarenhet från Netflix med flera och juristerna på förbundet jobbar vi på att djupare förstå och analysera det nya produktionslandskapet och vad streamingjättarnas positioner innebär, både deras fördelar och deras nackdelar.

Vi vill uppmana alla medlemmar att använda sig av förbundets juristtjänster. Det är en viktig del i att stärka regissörernas position och en genväg för att skriva bättre kontrakt.

Vi jobbar för er och hoppas att vi kommer att få större möjligheter att ses fysiskt under den kommande hösten. Många spännande medlemsmöten ligger på hög och väntar på att bli verklighet. Teman vi pratar om är agentverksamhet, konstnärlig frihet, kontrakt, upphovsrätt med flera. Vi planerar även för möten där en regissör presenterar en film, en arbetsprocess och vi kan lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Under hösten kommer vi även rulla ut online masterklasser med regissörer som presenteras i ett samarbete med Kulturakademin.

På gång närmast är seminariet “Klimatsmart Filmproduktion vad är det?” Seminarium riktat mot regissörer gällande grön filmproduktion och föreläsare är Ronny Fritsche. Vi återkommer om datum.

Efter framgången med online enkäter förra året kommer vi att fortsätta att arbeta med enkäter i viktiga frågor. Ju mer ni svarar, ju bättre kan vi jobba för allas vår sak!

Vi önskar er en produktiv höst som förhoppningsvis blir lite enklare med färre restriktioner!

Allt gott hälsar styrelsen genom ordföranden

Carl Javér och Karin Wegsjö