Hitta rätt avtal och blankett

Hitta rätt avtal och blankett

Hitta rätt avtal och blankett

Ett digitalt verktyg som hjälper dig att ta reda på vilket avtal en produktion omfattas av och vilka blanketter ska fyllas i vid den första redovisningen.


Är produktionen manusbunden omfattas den av Försöksavtal 2017, annars omfattas produktionen av Kollektivavtal Film/TV.

För redovisning enligt Kollektivavtal Film/TV ska följande blanketter fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista

Vänligen hör av till Upphovsrätt Scen & Film om du vill redovisa en produktion som omfattas av Försöksavtal 2017!Är produktionen manusbunden omfattas den av

Försöksavtal 2020

och följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 9 Försöksavtal 2020
 • Medverkandelista

Annars omfattas produktionen av

Kollektivavtal Film/TV

och följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista


Har produktionen en budget över 18 M SEK och är manusbunden vuxendrama omfattas den av Försöksavtal SVT 2018, annars omfattas produktionen av Kollektivavtal SVT.

För redovisning enligt Kollektivavtal SVT ska följande blanketter fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista

Vänligen hör av till Upphovsrätt Scen & Film om du vill redovisa en produktion som omfattas av Försöksavtal SVT 2018!Har produktionen en budget över 18 M SEK och är manusbunden vuxendrama omfattas den av Försöksavtal SVT 2019, annars omfattas produktionen av Kollektivavtal SVT.

För redovisning enligt Kollektivavtal SVT ska följande blanketter fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista

Vänligen hör av till Upphovsrätt Scen & Film om du vill redovisa en produktion som omfattas av Försöksavtal SVT 2019!Har produktionen en budget över 18 M SEK och är manusbunden omfattas den av

Försöksavtal SVT 2021

och följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 9 Försöksavtal SVT 2021
 • Medverkandelista

Annars omfattas produktionen av

Kollektivavtal SVT

och följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista


Kollektivavtal Film/TV

Följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista


Kollektivavtal Film/TV

Följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista


Kollektivavtal SVT

Följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista


Kollektivavtal SVT

Följande blanketter ska fyllas i:

 • Bilaga 1
 • Medverkandelista


Netflix Långfilmavtal

Följande blanketter ska fyllas i:

 • Medverkandelista


Netflix Serieavtal

Följande blanketter ska fyllas i:

 • Medverkandelista


Säröverenskommelse

Redovisningen sker enligt bestämmelserna i säröverenskommelsen.