Höjda löner för film/tv

Dagarna före jul träffades ett nytt avtal med Medieföretagen för film/tv/video.

Det nya avtalet innebär att minimigagerna och andra ersättningar räknas upp med 2,5 % från den 1 januari 2016 medan avtalet i övrigt förlängs fram till årsskiftet 2016/17. Samtidigt är parterna överens om att under år 2016 tillsätta en arbetsgrupp som har till uppgift att göra en översyn och förändring av royaltybestämmelserna i avtalet.