Höjt schablonbelopp i a-kassan

I arbetslöshetsförsäkringen används ett schablonbelopp för att räkna om gage för ett konstnärligt arbete till arbetade timmar. Gaget/lönen för ditt framträdande omvandlas till timmar genom att det divideras med ett schabloniserat timlönebelopp.

Detta höjdes den 1 januari 2016 till 169 kronor (tidigare 165 kronor). Ett höjt schablonbelopp innebär att grunden för din a-kasseersättning ökar.
Mer information om förändringen och hur du ska räkna finns på Unionen a-kassa.

Du vet väl att det finns en kultursektion inom Unionen a-kassa? Teaterförbundet är knutet till denna genom ett särskilt rådsorgan. En av de frågor som behandlats där är höjningen av schablonbeloppet.


Telefontider till kultursektionen är måndag till fredag 9-11 på 0770-77 77 88. Välj knappval 4.