Nya handledningar för bemötandekod och intima scener

Den 8 november uppmärksammades årsdagen av #tystnadtagning och alla efterföljande upprop som synliggjorde att sexuella trakasserier är ett strukturellt problem som finns i hela samhället.

Redan dagen efter uppropet i november 2017 möttes Scen & Film och Svensk Scenkonst för att diskutera hur vi partsgemensamt ska kunna arbeta för att inom scenkonsten få bra arbetsplatser fria från alla former av trakasserier.

Den 8 november 2021 möttes vi för att diskutera vad som uppnåtts och hur vi går vidare. Under webbinariet presenterades även en handledning för att ta fram en bemötandekod, samt en handledning för intima scener, som tagits fram partsgemensamt.

Webbinariet modererades av Pernilla Glaser och inleddes av Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film, och Birgitta Svendén, ordförande i Svensk Scenkonst.

– Arbetstagare och arbetsgivare måste skapa en bra arbetsmiljö tillsammans. Allt förebyggande arbete vi kan göra för att skapa en arbetsmiljö där kränkande särbehandling aldrig uppstår, har vi mångfalt igen, sa Simon Norrthon.

Julia Reinhard, jurist på Scen & Film, och Maria Grundtman, förhandlingschef på Svensk Scenkonst presenterade en handledning för ta fram en bemötandekod och en för intima scener, som har arbetats fram av organisationernas partsgemensamma råd.

– Anledningen till att vi har tagit fram handledningar var ett yrkande från våra medlemmar om att införa en form av bemötandekod. Under själva avtalsrörelsen tillkom även riktlinjer för intima scener. Det knepiga var att hitta en form för det, som passade in i kollektivavtalet. Vi landade i att det i alla verksamheter ska finns en bemötandekod och riktlinjer för intima scener för att motverka kränkande särbehandling, sa Julia Reinhard.

Medverkade gjorde också Anette Majoros, personalchef på Riksteatern och Holger Tistad från styrelsen i Scen & Films avdelning 15 på Riksteatern. De presenterade hur Riksteatern har arbetat med frågorna genom åren.

– På samma sätt som vi tränar på hjärt-lungräddning måste vi träna oss i hur vi ska agera när trakasserier inträffar. Vi måste öva på det på samma sätt som vi övar på att blåsa luft i dockan, sa Holger Tistad.