Hur vi stärker den nordiska filmen?

Under den norska filmfestivalen i Haugesund, i augusti, deltog Sveriges Filmregissörer genom Christina Olofson. Den norska kulturministern Linda Hofstad Helleland hade bjudit in till samtal kring hur den nordiska filmen skall stärka sitt innehåll, under rubriken ”Den Nordiske Broen – hovordan løfte Nordisk Innhold i den Digitale Tidsalderen?”

Foto: Christina Olofson

Under dagen diskuterades frågor som ”Hur kan vi se till att nordiskt film- och serieinnehåll görs tillgängligt (och synligt) för allmänheten i nya visningstjänster?”, ”Kan vi hitta bra lösningar för samfinansiering, så att alla länkar i distributionskedjan som tjänar pengar på spridning av filmer och serier också kan bidra till finansiering av ny nordisk innehållsproduktion?”, ”Hur ser de digitala utmaningarna ut när nya EU direktiv skall genomföras?” och ”Inom vilka områden kan det vara givande med ett nordiskt samarbete?”

Här kan du läsa en rapport från mötet skriven av Christina Olofson.