Information till dig som är dubbelansluten med Unionen

Teaterförbundet har fått ett nytt medlemssystem. I samband med bytet har ett fel uppstått vad gäller betalning av medlemsavgiften för de som är dubbelanslutna med Unionen.

Du som betalar med bankgiro har fått tre felaktiga inbetalningskort. Dessa kan du slänga.

Betalar du med autogiro, har 300 kronor dragits från ditt konto den 30 mars 2016. Detta kommer att korrigeras och pengarna betalas tillbaka.

Har du frågor om detta, kontakta medlemsservice på 08-441 13 00 eller medlem.tf@teaterforbundet.se