Frågor och svar för dig som har eget företag

Läs mer om vad de krispaket som har presenterats innebär för dig som är småföretagare.

Vem är egenföretagare?
Personer som driver sin verksamhet som näring är företagare. Man kan exempelvis ha enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Jag har enskild firma – kan jag få a-kassa?
Du kan få a-kassa om du är medlem i a-kassan, och lägger din firma vilande. I vanliga fall får detta endast göras en gång under en femårsperiod. Under 2020 och 2021 är det möjligt att lägga företaget vilande, även om du har gjort det en gång tidigare under de senaste fem åren.

Under perioden januari 2020 – 31 december 2021 kan företagare utföra vissa åtgärder i sitt vilande företag, men ändå anses som arbetslösa och lyfta a-kassa. Det handlar till exempel om att uppdatera sin hemsida och sociala medier, eller upprätthållande av viss begränsad kund- eller leverantörskontakt, om åtgärderna syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Läs mer på Unionens a-kassa.

Kan jag få andra stöd som egenföretagare?

På Regeringens och Skatteverkets hemsidor finns samlad information om vilka stöd du kan få som egenföretagare.

Läs mer på Regeringens hemsida.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Du som driver enskild näringsverksamhet eller handelsbolag med minst en fysisk delägare och har drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd.

Läs mer om Omsättningsstödet här.

Ansök om omsättningsstöd via Boverkets e-tjänst från och med oktober 2021.

Om du har ett företag som har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin så kan du söka ett omställningsstöd hos Skatteverket.

Läs mer om Omställningsstödet här.

Har en uppdragstagare rätt att fakturera för inbokade föreställningar som ställs in?
Det beror på hur uppdragsavtalet ser ut, vilka regleringar som finns beträffande avbokningar samt force majeure. Finns det inga regleringar är huvudregeln att avtal ska hållas och att uppdragsgivaren därmed ska ersätta uppdragstagaren som om föreställningarna hade genomförts.

Kan jag använda mig av korttidsarbete om jag är egenföretagare?
I dagsläget kan du inte använda dig av möjligheten till korttidsarbete om du har enskild firma. Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag kan det finnas möjlighet.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats.

Får jag några skattelättnader i firman?

Enskild firma

Egenavgifter sänks
För att ge en lättnad till enskilda näringsidkare har egenavgifterna tillfälligt sänkts. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas.

Denna sänkning kommer inte att påverka dina kostnader i firman under 2020 på annat sätt än att du kan sänka din preliminära F-skatt – eftersom dina skattekostnader kommer att bli lägre.

Kredit genom att använda periodiseringsfond
Periodiseringsfond är ett avdrag som du kan göra i din deklaration varje år där du kan dra av upp till 30 procent av överskottet och slippa betala skatt för det nu. Du behöver återföra avsättningen efter sex år. Det innebär att du ska återföra avsättningen som du gör i år senast i deklarationen 2026. Det är också först då du behöver betala skatten och avgifterna på det belopp du sätter av i år.

Med anledning av den rådande situationen har möjligheten till avsättning utökats till 100 procent av överskottet, dock högst en miljon kronor.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vad gäller om korttidsarbete vid enskild firma?
Ägare av enskild firma omfattas INTE av möjligheten att söka detta stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är till exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Aktiebolag

Arbetsgivaravgifter
Under perioden  mars-juni 2020 sänktes arbetsgivaravgiften och den allmän löneavgiften för ersättningar som betalade s ut. Från och med 1 juli 2020 gäller dock ordinarie regler.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Korttidsarbete
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du som är företagare och är ensam anställd i ditt aktiebolag kan också ansöka om korttidsarbete.

Läs mer och ansök på Tillväxtverkets hemsida.

Åtgärder som gäller både aktiebolag och enskild firma

Hyressänkning – vad gäller?
Stödet är tänkt att gälla för sektorer som “artistisk verksamhet, stödtjänster till artistisk verksamhet, litterärt och konstnärligt skapande, drift av teatrar, konserthus med mera, filmvisning”.

För att få ta del av den eventuella rabatten förhandlar du om detta med din hyresvärd, som sänker hyran. Det kan du göra omgående. Det är sedan hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand och får det utbetalat.

Hur stor är nedsättningen?
Regeringen har meddelat att staten kan stå för 50 procent av hyresnedsättningen, och max 50 % av den ursprungliga hyran.

I vilken period gäller den eventuella hyressänkningen?
Stödet gäller för perioden 1 januari – 30 september 2021.

Läs mer på Länsstyrelsens sida.

Möjligheter att få anstånd och återbetalning av skatteinbetalningar
Företagare bör vara medvetna om att det som föreslås bara är ett anstånd, inte en efterskänkning av skatterna. Hela beloppet ska betalas in och kommer att krävas in i det fall inbetalning inte sker.

Förslaget om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatt innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Alla företag, även egenföretagare, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket. Anstånd för moms som redovisas helårsvis får även beviljas för sådan moms som ska deklareras senast den 17 januari 2022.

För företag som redovisar moms månadsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020 till och med januari 2021. För företag som redovisar moms kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt från och med januari 2020 till och med december 2020.

Tillfälliga ersättningar upphör

Från och med 1 oktober 2021 upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättning. E-tjänsterna ligger dock kvar för att du ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021.

Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska inkomma med läkarintyg i samband med ansökan från och med dag 8.

Det innebär också att det kommer krävas läkarintyg från första dagen vid ansökan om smittbärarpenning.

Även de tillfälliga reglerna för ersättning för sjuklönekostnader upphör och återgår till det normala från 1 oktober.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.