Frågor och svar för dig som har eget företag

Läs mer om vad de krispaket som har presenterats innebär för dig som är småföretagare.

Vem är egenföretagare?
Personer som driver sin verksamhet som näring är företagare. Man kan exempelvis ha enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Jag har enskild firma – kan jag få a-kassa?
Du kan få a-kassa om du är medlem i a-kassan, och lägger din firma vilande. I vanliga fall får detta endast göras en gång under en femårsperiod. Fram till den 31 december 2022 är det möjligt att lägga företaget vilande, även om du har gjort det flera gånger tidigare under de senaste fem åren.

Fram till 31 december 2022 kan du som har ett vilande företag utföra vissa åtgärder i företaget, men ändå anses som arbetslös och erhålla a-kassa. Det handlar till exempel om att uppdatera en webbplats, sociala medier, eller att upprätthålla vissa kund- eller leverantörskontakter, om åtgärderna syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Läs mer på Unionens a-kassa.

Kan jag få andra stöd som egenföretagare?

På Regeringens och Skatteverkets hemsidor finns samlad information om vilka stöd du kan få som egenföretagare.

Läs mer på Regeringens hemsida.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Du som driver enskild näringsverksamhet eller handelsbolag med minst en fysisk delägare och har drabbats av minskad omsättning på grund av coronaviruset kan söka omsättningsstöd. Stödet kan sökas för perioden fram till den 28 februari 2022, och sista ansökningsdatum är 30 april 2022.

Läs mer om Omsättningsstödet här.

Ansök om omsättningsstöd via Boverkets e-tjänst.

Om du har ett företag som har fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin så kan du söka ett omställningsstöd hos Skatteverket.

Läs mer om Omställningsstödet här.

Har en uppdragstagare rätt att fakturera för inbokade föreställningar som ställs in under pandemin?
Det beror på hur uppdragsavtalet ser ut, vilka regleringar som finns beträffande avbokningar. Finns det inga regleringar är huvudregeln att avtal ska hållas och att uppdragsgivaren därmed ska ersätta uppdragstagaren som om föreställningarna hade genomförts.

Får jag några skattelättnader i firman?

Enskild firma

Kredit genom att använda periodiseringsfond
Periodiseringsfond är ett avdrag som du kan göra i din deklaration varje år där du kan dra av upp till 30 procent av överskottet och slippa betala skatt för det nu. Du behöver återföra avsättningen efter sex år.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Vad gäller om korttidsarbete vid enskild firma?
Ägare av enskild firma omfattas INTE av möjligheten att söka detta stöd.

Aktiebolag

Arbetsgivaravgifter
Under perioden  mars-juni 2020 sänktes arbetsgivaravgiften och den allmän löneavgiften för ersättningar som betalades ut. Från och med 1 juli 2020 gäller dock ordinarie regler.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Åtgärder som gäller både aktiebolag och enskild firma

Möjligheter att få anstånd och återbetalning av skatteinbetalningar
Företagare bör vara medvetna om att det som föreslås bara är ett anstånd, inte en efterskänkning av skatterna. Hela beloppet ska betalas in och kommer att krävas in i det fall inbetalning inte sker.

Förslaget om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatt innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Alla företag, även egenföretagare, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket. Anstånd för moms som redovisas helårsvis får även beviljas för sådan moms som ska deklareras senast den 17 januari 2022.

För företag som redovisar moms månadsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020 till och med januari 2021. För företag som redovisar moms kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt från och med januari 2020 till och med december 2020.

Tillfälliga ersättningar  och regler

Här kan du läsa om de tillfälliga ersättningar  och regler som  Försäkringskassan har under pandemin.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.