Ingen audition inför publik på Göteborgs kulturkalas

En planerad audition inför publik för skådespelare i anslutning till Göteborgs Kulturkalas den 11 augusti har väckt många reaktioner bland Teaterförbundets medlemmar på sociala medier.

En planerad audition inför publik för skådespelare i anslutning till Göteborgs Kulturkalas den 11 augusti har väckt många reaktioner bland Teaterförbundets medlemmar på sociala medier. Ordförande i Teaterförbundets skådespelaravdelning, Lars G Svensson har vari i kontakt med AF Kultur Media i Göteborg som svarar för arrangemanget. De har nu beslutat att ta bort den publika delen av auditionen. Programpunkten kommer också att tas bort från Göteborgs kulturkalas hemsida.

– Det är positivt att AF Kultur Media var lyhörda för den kritik som framkom och beslutade att ta bort den publika delen, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

– Vi kommer nu att ha en dialog med AF Kultur Media om formerna för framtida auditions. Olika former av auditions blir allt vanligare och att utforma riktlinjer för dessa är ett uppdrag som medlemmarna gav oss vid Teaterförbundets riksstämma för ett år sedan, fortsätter Anna Carlson.