Inlägg om Biskops Arnö

Ompröva beslutet att lägga ner dramatikerutbildningen på Biskops Arnö!

Teaterförbundet för scen och film har fått kännedom om att dramatikerutbildningen på Biskops Arnö hotas av nedläggning. Det är ett högst olyckligt beslut som kommer att få mycket negativa konsekvenser för scen-, film- och tv-området.

Utbildningen vid Biskops Arnö har under decennier spelat en viktig roll för den svenska teaterscenen och för film- och tv-produktionen i Sverige. Många betydelsefulla dramatiker och manusförfattare har genom Biskops Arnö fått sin grundläggande utbildning i dramatik.

Det är Teaterförbundets bedömning att det inom vårt område finns en stark konsensus kring utbildningens kvalitet och betydelse för kulturlivet. Biskops Arnös dramatikerutbildningen är inte enbart förberedande, utan har för många yrkesverksamma manusförfattare varit en direkt väg in i arbetslivet. Utbildningen har erbjudit kompetenta lärare och ett gediget hantverkskunnande samt en kontakt med branschen.

Som en av få utbildningar som fokuserar på dramatik har den vid Biskops Arnö fått en långt mycket större betydelse än andra motsvarande utbildningar. Dramatikerutbildningen har varit mycket betydelsefull inom ett område där det är ont om utbildningsplatser.

Behovet av historier om vår samtid är högaktuellt. Det är angeläget att samhället får en mångfald av berättelser som beskriver den vardag vi delar. Vår bedömning är att det finns ett reellt behov av utbildningen för att möta branschens behov.

Utbildningen vid Biskop Arnö har av många, både tidigare och nuvarande, studenter uppfattats som en kreativ miljö som erbjudit många möjligheter för framtiden. Detta bör tas på allvar. Även representanter från branschen ser det som olyckligt att denna viktiga utbildning nu hotas.

Vi uppmanar ledningen vid Biskops Arnö att ompröva beslutet att avveckla dramatikerutbildningen och se vilket värde den har för dagens kulturliv.

Anna Carlson, ordförande
Teaterförbundet för scen och film