Inled en dialog – stoppa avvecklingen av dansares och sångares pensioner

Regeringen förbereder en dramatisk försämring av anställningsvillkoren för dansare och sångare vid Kungliga Operan, Göteborgsoperan och andra scenkonstinstitutioner. Det blir konsekvensen om man den 1 januari 2015 avskaffar den statliga förordning som ger dansare och sångare rätt till lägre pensionsåldrar.

Att arbeta som dansare och sångare vid de offentligt ägda scenkonstinstitutionerna har aldrig varit ett höglöneyrke. Lönerna är låga inte minst i ett internationellt perspektiv. En pluspost har varit tjänstepensionen fram till 65 års ålder när man av fysiska och konstnärliga skäl lämnat sin anställning vid en tidigare tidpunkt än den gängse på arbetsmarknaden.

Pensioner är uppskjuten lön. Särskilt dansarna har i alla år fått höra att de låga lönerna har sin grund i höga pensionskostnader. Nu vill regeringen använda stora delar av dansarnas och sångarnas pensionsavsättning för att göra andra satsningar inom scenkonsten.

Teaterförbundet har länge arbetat för att modernisera pensionerna på teater- dans- och musikinstitutionerna. Förbundet har pågående överläggningar med arbetsgivarmotparten Svensk Scenkonst för att skapa ett avtal som ersätter den nuvarande statliga regleringen. Men det är inte möjligt att till den 1 januari 2015 nå ett avtal med de förutsättningar som hittills har givits från regeringen och arbetsgivarmotparten.

Vi kräver därför att regeringen skjuter fram beslutet att avveckla den statliga regleringen av scenkonstpensionerna och istället inleda en dialog med fack och arbetsgivare. En dialog som den nya röd-gröna regeringen hittills förvägrat oss. Om regeringen sviker är det ett sorgligt uttryck för hur lågt man värderar professionella scenkonstnärer.