Institutionsteateravtalet förhandlas

Nu är förhandlingarna igång med Svensk Scenkonst om ett nytt institutionsteateravtal.

Teaterförbundets kollektivavtal med Svensk Scenkonst för institutionsteatrarna är förbundets största avtal. Förhandlingarna om ett nytt avtal påbörjades efter nyår genom att förbundet och Svensk Scenkonst växlade yrkanden. Inriktningen är att avtalet ska vara klart till månadskiftet mars/april.

I förhandlingsdelegation ingår företrädare för olika yrken, såväl fast anställda som frilansare. Det finns också kontaktpersoner för lokalavdelningarna och yrkesavdelningarna. Förbundets yrkanden omfattar en rad olika frågor. Huvudpunkterna sammanfattas nedan. De yrkesspecifika frågorna gäller bland annat dansare, ljud/ljus/mask, tekniker och administrativ personal.

• Löneökningar (inklusive låglönesatsningar) i nivå med övriga arbetsmarknaden. Individgarantier
• Nej till Svensk Scenkonst idéer om att de anställda ska finansiera sina egna löneökningar genom försämringar i arbetstidsbestämmelserna
• Ett samlat grepp kring anställningsformerna för konstnärliga yrken
• Arbetstidsförkortningar för alla med oregelbundna arbetstider
• Lönesättningsprinciper och traktamenten för frilansare
• Skapa en plattform för kompetensutveckling efter Kulturkraftsprojekten
• Yrkesspecifika frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta de ansvariga förhandlarna Lars Åström, lars.astrom@teaterforbundet.se  eller Julia Reinhardjulia.reinhard@teaterforbundet.se.