Inte en ny filmutredning!

Teaterförbundet för scen och film har i dag tagit del av nyheten att kulturutskottet motsätter sig regeringens förslag till ny filmpolitik och kräver en ny filmutredning.

– Ännu en utredning om filmpolitiken vore förödande! Filmsverige förtjänar en ny politik som ger utrymme för kreativitet och långsiktighet, säger Anna Carlson, ordförande för Teaterförbundet för scen och film.

Teaterförbundet välkomnar regeringens ambition med en statlig filmpolitik, och ser fram emot ett ökat inflytande för dem som arbetar med film.

– Vi ser fram emot fortsatta diskussioner kring hur politiken på bästa sätt kan genomföras. Men en helstatlig filmpolitik är vägen framåt! säger Anna Carlson.