Internationellt möte i Vancouver

I början av oktober hölls det årliga mötet i FIA:s Executive Committe där Sverige/Teaterförbundet för scen och film ingår sedan 2016. FIA är ett globalt fack som samlar över hundra fackföreningar för skådespelare och dansare.

Denna gång hölls mötet i Vancouver i Kanada. Från Teaterförbundet deltog Simon Norrthon, ordförande och Mika Romanus, förbundsdirektör.

Under dagarna utbyttes erfarenheter kring dagsaktuella och angelägna frågor som offentlig finansiering och utmaningen att hitta nya ersättningsmodeller kopplade till strömningstjänster och så kallade SVOD-plattformar.

FIA Global Diversity Group höll ett möte där organisationernas arbete mot sexuella trakasserier diskuterades.