Internationellt möte om facklig organisering för frilansare och egenföretagare

I början av juni träffade Scen & Film en lång rad europeiska fackliga organisationer för att diskutera organisering av frilansare och egenföretagare inom den kreativa sektorn.

Inom projektet har bland annat en rapport tagits fram för att titta på hur den digitala utvecklingen (särskilt under pandemin) lett till att föreställningar, texter, bilder och annat upphovsrättsskyddat material spridits utan att generera ersättningar till utövande konstnärer. Rapporten kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Scen & Film representerades av Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud för filmområdet.

Kollektivavtal för egenföretagare
Under projektets löptid så släpptes EU-kommissionens nya riktlinjer för egenföretagare som ger fackförbund möjlighet att förhandla kollektivt för egenföretagare utan att det per automatik strider mot EU:s konkurrenslagstiftning. Det har inneburit att vissa länder nu lyckats inkludera egenföretagare i sina kollektivavtal.

Bloggar om egenföretagare och kollektiva
Inom projektet har det också tagits fram bloggar som berör ämnet egenföretagare och kollektivavtal inom den kreativa sfären, som du kan ta del av här.

Mötet är en del av ett EU-finansierat projekt. Flera fackförbund i Europa har i projektet deltagit aktivt i workshops för att kunna öka rekryteringen av medlemmar som är egenföretagare.

Bakom projektet står organisationerna FIA, UNI MEI, FIM och EFJ, där Scen & Film är medlemmar i de två första.