Iphones omfattas av privatkopieringsersättning

I dag lämnade Svea hovrätt en dom i målet mellan Copyswede och Telia vad gäller privatkopieringsersättning. Hovrätten har prövat om Iphones är en produkt som är särskilt ägnad för privatkopiering eller inte.

I målet mellan Copyswede och Telia har Svea hovrätt nu gått på samma linje som Södertörns tingsrätt och i en mellandom meddelat att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering.

– Den upphovsrättsliga lagstiftningen måste följa med teknikutvecklingen. Därför är hovrättens ställningstagande viktig. Privatkopieringsersättningen utgör en del av försörjningen för många av våra medlemmar, säger Jaan Kolk, förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Alla har i dag rätt att privatkopiera musik och film för eget bruk. Det har möjliggjorts genom ett undantag i upphovsrättslagen, som ger kulturskaparna rätt att bestämma över sina verk.

Copyswede agerar på uppdrag av kulturskaparna, för att de ska få betalt för sitt arbete. Privatkopieringsersättningen utgör små summor för konsumenterna, men är en viktig inkomst för den enskilde kulturskaparen.


Copyswede grundades 1982 och licensierar vidareanvändning av tv- och radioprogram i en rad medier. Bakom Copyswede står fjorton kulturskaparorganisationer (bl a Teaterförbundet) som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer.