”Jag är stolt över vad vi åstadkommit”

NU GÅR VI MOT vår andra vinter – eller tredje beroende på hur man räknar – med covid. I dagarna införs vaccinpass i Sverige och risken finns att det följs av ytterligare åtgärder, allt beroende på hur läget utvecklar sig. Beslutet om att införa vaccinpass presenterades som en ödets ironi samma dag som handelns utredningsinstitut, HUI, utsåg evenemangsbiljetten till årets julklapp. Vi bryter ihop och går vidare. Scener och salonger förbereder sig på olika sätt för att kunna fortsätta ta emot publik.

Vi bereder oss på en mer utdragen återstart och växlar upp det reformarbete som pågår, mycket på grund av de behov och brister som exponerats under pandemin. Det har blivit tydligt för alla hur ett vitalt kulturliv hänger ihop med ett öppet demokratiskt samhälle, samtidigt som de strukturer som värnar kulturlivets och demokratins förutsättningar visat sig alltför sårbara. Jag är stolt över vad Scen & Film åstadkommit under pandemin utan att avvika alltför kraftigt från det vi planerat att göra. Allt tack vare engagerade förtroendevalda, ett enastående kansli – och att du är medlem.

Mitt i allt har vi fått en ny statsminister och flera nya statsråd – däribland en ny kulturminister. Vi önskar kulturministern varmt lycka till och hoppas på en fortsatt nära dialog för att framtida stöd och reformer ska vara träffsäkra och relevanta. En fördröjd återstart påverkar hela ekosystemet och kräver uthållighet och målmedvetenhet av regeringen så väl som av kulturmyndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Nyligen tillsattes en utredning som ska se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Idag har många inom kultursektorn svårt att ta del av trygghetssystemen eftersom de har enskild firma eller växlar mellan uppdragstagande och lön. Meningen är att öka tryggheten och förutsebarheten för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i handläggningen. Det här är en väldigt viktig utredning för Scen & Films medlemmar och vi kommer följa den noga.

Återstartsutredningen är nu ute på remiss i sin helhet. Den innehåller mängder av viktiga förslag för kultursektorn, inte minst för scen och film. Vi är remissinstans och påverkar i alla kanaler för att kultursektorn ska få de investeringar som behövs.

DSM-direktivet som ska stärka rättighetshavares ställning i det digitala landskapet ska införas i svensk lag nästa sommar. Här har vi starka intressen emot oss, men tillsammans med övriga rättighetshavare inom Klys verkar vi för att det ska bli en tydlig lagstiftning som balanserar rättighetshavarnas intressen mot techföretag och strömningsplattformar. Upphovsrätten blir en allt viktigare del av förbundets verksamhet – både för medlemmarnas ideella och ekonomiska rätt.

Under hela pandemin har vi fortsatt att spela in film och tv. Där ser vi fortsatt en ansträngd arbetsmiljö som kommer av kort framförhållning, ansträngda budgetar och brist på kvalificerade medarbetare (läs: med mandat och tid att skapa goda förutsättningar). Ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid på arbetsgivaren, men vi verkar för stärkt samverkan mellan oss, kanalerna och producenterna för att förändringsarbetet ska vara långsiktigt.

SCEN & FILM FORTSÄTTER att växa och det är tydligt att vi gör skillnad. Ju fler vi är, desto starkare blir vår möjlighet att påverka så att du får de förutsättningar du behöver i ditt arbete. Vi jobbar varje dag för att förtjäna din medlemsavgift, så gå gärna in på Mina sidor på hemsidan och se till att du betalar rätt belopp.

Jag vill önska alla medlemmar en riktigt God Jul, och rikta ett särskilt tack till alla förtroendevalda som engagerar sig för att utveckla våra arbetsplatser och skapa ett bättre arbetsliv för sina kamrater.

SIMON NORRTHON
Ordförande