Jobbar du med TV-produktion?

Vi behöver din hjälp! Svara på vår korta enkät om arbetsmiljön i TV-branschen.

Teaterförbundet för scen och film, som är ett fackförbund inom scen- och filmbranschen, gör en kartläggning av tv-branschen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Teaterförbundet har arbetat fram denna enkät efter att under en längre tid haft samtal med Tv-Fotografernas förening. Vi vill gärna få en bättre bild över hur det egentligen står till i den svenska TV-branschen.

Enkäten är främst riktad till teknisk personal men även andra yrkesfunktioner i branschen är välkomna att svara. Tipsa gärna dina kollegor om enkäten.

Enkäten innehåller ett 20-tal frågor och tar bara några minuter att fylla i. Du kan svara fram till den 6 november.

Länk till enkäten: https://www.plan-survey.se/k/nU2UCr5m/

Tack för din medverkan!
Teaterförbundet för scen och film