Karensdag har blivit karensavdrag

Den 1 januari 2019 avskaffades karensdagen och ersattes av ett karensavdrag.
Syftet med ändringarna är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Tidigare regler med karensdag har inneburit att du som har oregelbundna arbetstider förlorade mer pengar om du varit sjuk en dag när du skulle ha arbetat ett långt pass.

Det nya karensavdraget är mer rättvist eftersom avdraget alltid blir 20 procent av sjuklönen. Med karensavdraget spelar det heller ingen roll när du blir sjuk under dagen då avdraget alltid kommer att vara 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

För dig som har enskild firma blir det ingen skillnad mot tidigare då du har kvar de antal karensdagar som du själv har valt.