Konstnärernas villkor ska utredas

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska se över villkoren för professionellt verksamma konstnärer

Utredningen ska bland annat:
• kartlägga och beskriva konstnärernas villkor att verka professionellt,
• analysera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen som kan underlätta konstnärernas förutsättningar att vara yrkesverksamma,
• analysera hur införandet av kultursamverkansmodellen har påverkat förutsättningarna för att verka som professionell konstnär, och
• föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna att verka som professionell konstnär i hela landet.

Utredningen leds av Ann-Christin Nykvist, som är styrelseordförande i Musikalliansen, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samt Kulturmiljöfrämjandet, och ska vara klar den 28 februari 2018.