Konstnärers arbetsmiljö undersökt

Konstnärsnämnden har kartlagt arbetsmiljön för konstnärer verksamma inom områdena ord, bild och form, musik, teater, dans och film. Frågorna har gällt både fysiska och psykosociala aspekter på arbetsmiljön.

Ett av de största arbetsmiljöproblemen är den ekonomiska ovissheten som många konstnärer lever under. Undersökningen visar att många arbetar fast man är sjuk. Sjuknärvaron har ökat 5-9 procentenheter från tidigare undersökningar. Även de arbetsrelaterade skadorna ökade från 11 till 30 procent mellan 2008 och 2016.

– Många scen- och filmkonstnärer arbetar under hög press och med låga och osäkra inkomster. Detta trots att vi har rätt till samma förutsättningar som övriga arbetsmarknaden plus skälig lön och god arbetsmiljö. Det krävs mer resurser, och socialförsäkringssystem som är anpassade för de varierande anställningar som konstnärer ofta har, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

I enkäten framkommer att diskriminering är vanligare bland konstnärer än i övriga arbetsmarknaden, och att många dessutom avstått från att uttrycka sig konstnärligt på grund av diskrimineringen.
Den fysiska arbetsmiljön är sämre för vissa konstnärliga yrkesgrupper. Danskonstnärerna är till exempel mer utsatta för fysiska åkommor.

Samtidigt visar rapporten visar att en större andel av konstnärerna jämfört med övriga befolkningen känner lust till att gå till jobbet.

Enkäten har skickats till dem som sökt medel från Konstnärsnämnden och Författarfonden. 1859 personer har svarat.

Ladda ner rapporten på Konstnärsnämndens hemsida.