Förslag om delat ledarskap på Filminstitutet

Sveriges Filmregissörer föreslår att Svenska Filminstitutet får ett delat ledarskap i en skrivelse.

Konstnärlig ledare till Svenska Filminstitutet

Med anledning av Anette Novaks avgång och behovet av ny VD för Svenska Filminstitutet föreslår vi i styrelsen för Sveriges Filmregissörer ett delat ledarskap mellan en VD och en konstnärlig ledare. Det här är redan en framgångsrik modell på flera statligt finansierade kulturinstitutioner. Vi ser att filmbranschen, kanske ännu mer än andra kulturyttringar, skulle gynnas av en sådan uppdelning.

En VD har förståelse för organisation och budget, medan en konstnärlig ledare ska ha erfarenhet av filmskapande och djup insikt i hur kreativa processer fungerar. I detta ligger också att ha en vision för svensk films fortsatta utveckling och att med mod och djärvhet hålla relevans och konstnärlig kvalitet i de produktioner som finansieras med skattemedel.

Ett delat ledarskap öppnar för större möjligheter att värna och vitalisera svensk film. Den breda kompetens som krävs för att driva en sådan utveckling är orimlig att förvänta sig av en enda person. Därför ser vi fram emot att även Svenska Filminstitutet får en konstnärlig ledare.

Styrelsen i Sveriges Filmregissörer

Carl Javér och Karin Wegsjö, delat ordförandeskap
Kersti Grunditz Brennan, Karin Fahlén, Fredrik Edfeldt, Jessica Nettelbladt, Alexe Landgren, Kristina Humle, Lena Koppel, Måns Herngren, Christina Olofson och Elisabet Gustafsson

Sveriges Filmregissörer är en del av Fackförbundet Scen & Film