Konstnärspolitiska utredningen: Villkoren för konstnärer måste stärkas

I dag presenterades den konstnärspolitiska utredningen av den särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist. Utredningen har bland annat haft till uppgift att kartlägga och beskriva konstnärernas förutsättningar att verka professionellt, och visar tydligt på behovet av reformer och ekonomiska satsningar på det konstnärspolitiska området.

Utredningen konstaterar att konstnärerna har låga och oregelbundna inkomster i jämförelse med befolkningen i övrigt, samtidigt som en större andel har en högskoleutbildning. Konstnärerna har samtidigt ett lägre utnyttjande av föräldrapenning, bostadsbidrag och försörjningsstöd än befolkningen i allmänhet, trots att de har lägre genomsnittlig inkomst.

– Det är bra att utredningen så tydligt pekar på konstnärernas utsatta situation och föreslår flera åtgärder inom det här området. Konstnärligt yrkesverksamma måste få samma tillgång till trygghetssystemen som övriga grupper på arbetsmarknaden, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

Av utredningen framgår också att det blir allt vanligare att konstnärer är egenföretagare eller kombinatörer.

– Många känner inte till vilken avgörande betydelse ett kollektivavtal har för tryggheten i arbetslivet och för den framtida pensionen. Utredningen understryker behovet av en ny form av tjänstepensionslösning för de konstnärer som inte omfattas, säger Anna Carlson.

Utredningen lyfter också de utmaningar som digitaliseringen har medfört för konstnärerna när det gäller att få betalt för sina verk, och föreslår ett antal åtgärder.

– Upphovsrätten måste respekteras även i de nya digitala plattformarna. Det är välgörande att det så tydligt slås fast att digitaliseringens möjligheter inte ska ställas emot konstnärernas rätt till inkomster, säger Anna Carlson.