Kostnadsfri upphovsrättslig förhandlingshjälp

Genom Teaterförbundets förhandlingsavdelning har alla medlemmar tillgång till en grundläggande rådgivning genom att kontakta medlemsjouren. Upphovspersoner och utövande konstnärer kan även få upphovsrättslig förhandlingshjälp.

Genom Rättighetsbolaget har det funnits en utvidgad upphovsrättslig förhandlingshjälp för upphovspersoner (regissörer, scenografer, kostymdesigner och A-fotografer). Nytt från och med den 1 januari 2015 är att denna nu utvidgas till att också omfatta utövande konstnärer (skådespelare, dansare, sångare och andra artister).

Det innebär att tre advokater med särskild kunskap om upphovsrättsliga frågor kan anlitas kostnadsfritt för kontrakt på film/tv/medieområdet. För upphovsmannagrupperna finns rätt till fem timmars avgiftsfri förhandlingshjälp/juridisk rådgivning och för utövargrupperna tre timmar. Att den kostnadsfria rådgivningen omfattar fler timmar för upphovspersoner motiveras av att kontrakten i regel är mer komplexa än för utövare.