Kostymdesigner blir ny yrkestitel

Teaterförbundets yrkesavdelning för scenografi och kostym har beslutat att använda yrkestiteln kostymdesigner för den yrkesgrupp som har det konstnärliga ansvaret för kostymerna i en produktion.
Anledningen är att det har funnits en viss begreppsförvirring och flertalet olika yrkesbenämningar som gällt denna yrkesgrupp. Avdelningen vill att titeln ska överensstämma med yrkets arbetsuppgifter inom såväl scenkonst som film och tv.

Orden kostymdesigner och kostymdesign gör arbetsuppgifternas innebörd tydlig både inom och utanför branschen, liksom internationellt.