Krisstöd till statligt finansierade kulturinstitutioner

Regeringen meddelade idag att ett extra krisstöd om 319 miljoner fördelas till ett 30-tal statliga kulturinstitutioner, däribland Dramaten, Kungliga Operan, Unga Klara, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Riksteatern.

– De statliga institutionerna är viktiga arbetsgivare för våra medlemmar inom scenkonstområdet och det är bra att regeringen riktar ett särskilt stöd till dem. Jag förutsätter att de statliga institutionerna med det här stödet nu tar sitt ansvar som arbetsgivare även för frilansarna, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Vi saknar fortfarande ett riktat stöd till de kulturarbetsgivare i kommuner och regioner där staten inte är huvudman. De måste också kompenseras för inställda evenemang. Vi förutsätter också att regeringen återkommer med ett särskilt stöd till svensk filmproduktion som drabbats hårt i krisen, men som inte nås av kulturstöden och till mycket liten del av de generella krispaketen, säger Simon Norrthon.

Teaterförbundet för scen och film kommer fortsätta påverka för att kulturstöden ska ta hänsyn till hela ekosystemet.