Krisstöden till företag förlängs

Till följd av de restriktioner som införs förlängs omställningsstödet samt omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag till februari 2022.

Omställningsstödet kan användas företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kan få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek.

För omsättningsstödet gäller att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.