Kulturbudgeten för 2021 presenterad

Den 21 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2021, sedan tidigare är det känt att den innehåller flera satsningar på kulturen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

– Det är positivt att regeringen har satsat på konstnärernas villkor, bland annat genom att stärka allianserna och centrumbildningarna. Likaså att de satsar en extra miljard i stimulansstöd för kulturen under nästa år. Satsningar på kultursamverkansmodellen ger också ett välbehövligt stöd till den regionala infrastrukturen där scenkonstinstitutionerna har en central roll. Det är mycket välkommet att de höjda nivåerna i a-kassan får vara kvar, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film.

– Vi saknar ordentliga satsningar på filmområdet. Branschen har med ett gökurs envishet arbetat för att ett produktionsincitament för filminspelningar i Sverige ska införas. Det skulle bidra till en omstart och betyda oerhört mycket för den svenska filmbranschen, men också andra delar av samhället och kringliggande näringar som drabbats hårt av pandemin. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte kommer fram i denna fråga, trots att det sägs finnas politisk enighet. Det är en stor besvikelse, säger Simon Norrthon.