Kulturen är inte fri utan resurser

Idag presenterade den blivande regeringen, M, KD och L, sitt politiska program tillsammans med SD, det så kallade Tidöavtalet.
Kulturen får ett ytterst begränsat utrymme i avtalet och presenterades kortfattat av Liberalernas Johan Pehrson, som lyfte fram vikten av ”fri media” och ”ett fritt aktivt och från politiken oberoende kulturliv”.

– I ett demokratiskt samhälle är fri media och ett fritt kulturliv en självklarhet. Därför är det bra att man vill värna ett fritt och oberoende public service och kulturliv. Men utan resurser är ingen fri. Kulturen är beroende av en offentlig finansiering, inte minst för att kulturen ska finnas i hela Sverige, säger Simon Norrthon, ordförande  i fackförbundet Scen & Film.

– Det är positivt att vikten av en fri kultur och principen om armlängds avstånd lyfts fram. Men det är anmärkningsvärt att de samtidigt vill ha en “svensk kulturkanon”. I vilket syfte? Det fria och dynamiska kulturlivet klarar sig utmärkt utan en kulturkanon. Det gör även ett fritt samhälle, säger Simon Norrthon.

– En viktig del av ett öppet demokratiskt samhälle är folkbildningen, vars resurser nu ifrågasätts, säger Simon Norrthon.