”Kulturen ska hållas utanför frihandel”

I ett öppet brev till EUs handelskommissionär Cecilia Malmström har 90 000 nordiska kulturutövare krävt att kulturen hålls utanför förhandlingarna om TTIP, det framtida frihandelsavtalet mellan Europa och USA. Nu bemöter Cecilia Malmström deras farhågor i Teaterförbundets tidning Scen & film:

”Den audiovisuella sektorn kommer även framöver att hålla shelt och hållet borta från förhandlingarna om TTIP. Det finns ett tydligt undantag i det mandat som alla EU-medlemsländer har gett till EU-kommissionen, som säger att den audiovisuella sektorn inte ska omfattas. Det gör att EU varken kan, vill eller kommer förhandla om dessa frågor”, skriver EUs nytillträdda handelskommissionär Cecilia Malmström i ett mejl till Scen & film.

Det var i slutet av oktober som de nordiska konstnärsråden adresserade ett öppet brev till kommissionären med rubriken ”Sälj inte ut kultur- och mediepolitiken i TTIP, Cecilia!”.

När riktlinjerna från EUs ministerråd offentliggjordes tidigare i höstas framgick det att det omdiskuterade så kallade kulturella undantaget kvarstår. Men svenska konstnärers samarbetsorgan Klys, liksom dess nordiska systerorganisationer, ville se en mer kraftfull markering direkt från den frihandelsvänliga EU-kommissionären. I brevet kräver de bland annat att målsättningarna och skyldigheterna i UNESCOs konvention till skydd för kulturell mångfald (som EU men inte USA undertecknat) måste respekteras fullt ut i TTIP-förhandlingarna.

Cecilia Malmström skriver i sin kommentar till kulturarbetarnas brev att ”TTIP kommer inte heller på något sätt att påverka EU-ländernas möjligheter att ge stöd till kultursektorn, vare sig det gäller teaterverksamhet, festivaler, publicistisk verksamhet eller annat. EU har sedan många år regler för hur statsstöd får se ut i stort, men de reglerna påverkas inte av ett handelsavtal.”

På Klys välkomnar verksamhetsledaren Ulrica Källén Lörelius EU-kommissionärens tydliga besked och tillägger:
– Vi räknar med att dessa utfästelser också tydligt skrivs in i själva TTIP-avtalet med en uttrycklig hänvisning till Unescos konvention till skydd för kulturell mångfald. Vidare hoppas vi att Malmströms utfästelser håller hela vägen och att det inte sker eftergifter i avtalsförhandlingarna i sista stund, till exempel när det gäller digital mediedistribution.

LISA BODA


TTIP står för Transatlantic Trade and Investment Partnership.
• Förhandlingarna mellan EU och USA syftar till att hitta ramar för världens största regionala frihandelsområde.
• Det kulturella undantaget infördes efter starka protester mot att EU-kommissionen i fjol öppnade upp för att låta audiovisuella tjänster ingå i TTIP-förhandlingarna. Europaparlamentet röstade med bred majoritet emot förslaget.
• De nordiska konstnärsrådens kravbrev finns att läsa på Klys hemsida,klys.se


Artikeln är publicerad i Scen & Film nr 8/2014.