Kulturrådet om digitaliserad Scenkonst

Regeringen har gett Statens Kulturråd i uppdrag att belysa frågan om digitaliseringen av scenkosten. I den rapport som lämnades i månadsskiftet maj/juni framhålls att detta inte i första hand är en teknisk fråga utan ger upphov till viktiga frågeställningar kring både kulturpolitiska och konstnärliga prioriteringar.

– Det är bra att Kulturrådet också lyfter fram frågan om den konstnärliga kvalitén. Digitaliseringen kan inte reduceras till en teknisk fråga om att filma av befintliga föreställningar. Det är en ny konstart som förutom ekonomiska resurser och ställer krav på att alla berörda ges möjlighet att påverka hur den planeras och genomförs, kommenterar Teaterförbundets ordförande Anna Carlson.

Positivt är även att Kulturrådet inte ser upphovsrättsfrågorna som något problemområde. Teaterförbundet träffade redan 2011 ett avtal med Svensk Scenkonst som möjliggör en digitalisering av scenkonsten.

– Digitaliseringen innebär ett vidgat användande av de medverkandes verk och prestationer och det är naturligt att det för ett sådant ökat nyttjande också utgår en ersättning, säger Anna Carlson.


HÄR kan du läsa rapporten.