Kulturskaparna måste få betalt för sitt arbete!

I mitten av september är det dags för omröstning i EU-parlamentet i en fråga som har avgörande betydelse för den kreativa sektorns utveckling i Europa, inte minst när det gäller kulturskapares rättigheter och möjligheter att få rimligt betalt.

– Våra medlemmar måste få betalt för användandet av deras verk och prestationer. Därför är det av största vikt att upphovsrättsdirektivet, det så kallade DSM-direktivet, röstas igenom den 12 september. Att värna upphovsrätten skyddar den som skapar och det är förutsättningen för ett dynamiskt kulturliv, säger Simon Norrthon, ordförande i Teaterförbundet för scen och film

Direktivförslaget innehåller en rad bestämmelser som syftar till att skapa bättre balans mellan parterna på den upphovsrättsliga nätmarkanden och en mer rättvis hantering och fördelning av upphovsrättsliga intäkter.

De svenska EU-parlamentarikerna har inte ställt sig bakom detta för kulturskaparna viktiga direktiv, vilket är djupt olyckligt. Teaterförbundet för scen och film har därför kontaktat samtliga ledamöter i frågan – för att understryka betydelsen av direktivet

Organisationen Klys, som samlar kulturskaparnas organisationer, har tagit fram en skrivelse som beskriver hur direktivet kan skapa en mer rättvis upphovsrätt på nätet.

Här kan du läsa skrivelsen från Klys.