Kulturutskottet uppvaktat om ny filmpolitik

Teaterförbundet för scen och film har besökt Kulturutskottet tillsammans med Sveriges Filmregissörer, Oberoende Filmares Förbund och Sveriges Dramatikerförbund. Under mötet framhöll man vikten av en helstatlig filmpolitik och behovet av mer pengar till filmen.

Organisationerna välkomnar regeringens förslag om en övergång till en helstatlig filmpolitik. Grunderna för detta kan sammanfattas i följande fyra punkter.

•    Filmavtalet har isolerat filmen från kulturpolitiken
•    Filmavtalet är omodernt
•    Filmavtalet är underfinansierat
•    Filmavtalet utestänger de som gör film

Organisationerna tycker också att de förslag som finns i promemorian Framtidens Filmpolitik är en bra utgångspunkt, bland annat vad gäller dess betoning av konstnärlig kvalitet, betydelsen av filmernas upphovspersoner och utövare och det teknikneutrala.
För att skapa en långsiktigt stabil grund för finansieringen, bör även en kompletterande finansieringskälla övervägas som bygger på att alla som tjänar pengar på film bidrar ekonomiskt.

I mötet deltog Anna Carlson från Teaterförbundet, Christina Olofson från Sveriges Filmregissörer, Johan Seth från Oberoende Filmares Förbund och Alex Haridi från Sveriges Dramatikerförbund.


Här kan du läsa det underlag som lämnades till Kulturutskottet.