Kurs i arbetsmiljö för nästa Acnefilm

De anställda i Acne Dramas nästa långfilm kommer att få gå en kurs i arbetsmiljö hos Teaterförbundet. På så sätt vill bolaget göra produktionen säkrare och öka kunskapen om arbetsmiljölagen och kollektivavtalet.

Det blev resultatet av en förhandling mellan Teaterförbundet och filmbolaget. Under hösten spelade Acne Drama in filmen ”Känn ingen sorg” i Göteborg. Under inspelningen hade man upprepade problem med för långa arbetspass.

– Brott mot arbetstidsreglerna i kollektivavtalet är ett av de vanligaste problemen i filmbranschen. Så fort vi får kännedom om att en inspelning har för långa filmdagar begär vi in tidrapporterna för hela teamet. På så sätt får vi en bild av hur det har fungerat, säger Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud på Teaterförbundet, med inriktning på filmområdet.

För att få bättre rutiner i filmbranschen behöver kunskapen ökas hos både arbetsgivaren, som är ansvariga, men även hos de anställda, som måste veta vilka krav de enligt kollektivavtalet och arbetsmiljölagen kan ställa.

– Det är positivt att Acnefilm gick med på lösningen att kommande inspelningsteam ska få en grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Det lägger grunden för en långsiktig förbättring av arbetsmiljön under filmproduktion, säger Erik Grahn, ombudsman/jurist på Teaterförbundet.