Kvalitet är inte gratis!

UTANFÖR KULTURHUSET SPIRA i Jönköping sticker två huvuden upp ur gräsmattan. Nergrävda – det är ganska kallt ute. En stark röst dånar från en högtalare. Vad är detta? En installation naturligtvis. Av de framgångsrika performance-artisterna Bogdan och Carina. Verket heter ”Never mind the fairy tales” och de är särskilt inbjudna för att fira sitt 30-årsjubileum. En bild från den första scenkonstbiennalen som är en succé!

Efter tio teaterbiennaler var det dags i slutet av maj att arrangera en festival för all scenkonst: dans – musikteater – performance – talteater, inte i en salig blandning men berikande och berörande varandra som konstformer. Närmare 1 700 personer såg nationella och internationella föreställningar och deltog i seminarier och workshops.

Teaterförbundet fanns på plats, med både personal från vårt kansli och förtroendevalda, vid vår välbesökta monter. Där fanns det plats för både frågor och debatt. Vi arrangerade också seminarier om konstnärligt utvecklingsarbete, ensemblens roll och framtid, teknikerutbildning och Regissörsföreningen gav möjlighet att skapa den bästa framtida kulturministern! På ett välbesökt seminarium talades om utvecklingen i Sydafrika med medverkan av det nybildade skådespelarförbundet SAGA. Ett led i förbundets internationella solidaritetsarbete som sker med stöd av LO-TCO Biståndsnämnd. Jag hade också möjligheten att delta på flera av våra yrkesavdelningars årsmöten – alltid spännande och stimulerande. Tack för allt arbete som ni gör!

När detta skrivs går vår dubbstrejk in på den sjätte veckan. Enastående tufft och modigt av våra röstskådespelare. Jag är också imponerad av den uppslutning och solidaritet som vi mött både inom och utom förbundet. I grunden så handlar konflikten om att också frilansare ska kunna hävda löner och villkor när man arbetar på områden där arbetsgivarna står utanför arbetsgivar- organisationerna och där många medlemmar tar jobben som egenföretagare (F-skattare).

Men det finns också en viktig kvalitetsaspekt. De båda dubbföretagen, som har Disney och andra välrenommerade film- och tv-bolag som stora kunder, försöker nu ersätta Teaterförbundets medlemmar med oorganiserade och oerfarna dubbare. Något som ofrånkomligen går ut över resultatet och slår tillbaka inte bara mot de båda dubbföretagen utan också mot Disney som garant för kvalitén.

När detta skrivs finns ännu inget avtal. Men Teaterförbundets förhandlare arbetar intensivt tillsammans med våra dubbare för att få ett skäligt avtal och förhandlingskontakter pågår.

EN UPPMÄRKSAMMAD FRÅGA under våren har varit revisionsfirman Ernst & Youngs uppdrag för Stockholms stadsteater att undersöka vinsterna för en institution att outsourca delar av sin personal. Det har skapat oro bland medlemmarna eftersom vi alla vet vad kontinuitet och samverkan betyder för det konstnärliga resultatet.

Stockholms kulturborgarråd Madeleine Sjöstedt, som beställt rapporten och gärna talar om mer kultur för pengarna, är nog besviken på resultatet. När rapporten nu publicerats är slutsatsen att ”möjligheten till kostnadsminskningar, genom att handla upp tjänster som Stadsteatern idag genomför i egen regi, är mycket begränsad”.

När det gäller den avgörande frågan, vilka effekter det har för den konstnärliga verksamheten om man outsourcar delar av teaterteknik och administration, är rapporten motsägelsefull.

En av nackdelarna som Ernst & Young kommit fram till är att personal som hyrs in utifrån ”inte har den verksamhetsspecifika kompetens och engagemang för den konstnärliga verksamheten på samma sätt som de som valt att arbeta vid en institution för att omsätta sin yrkeskunskap inom scenkonst.”

Trots detta är rekommendation att gå vidare i små steg. Vi får se vad nästa steg blir, men jag väljer att tolka ledorden om ”skynda långsamt” och ”samverkan” som ett löfte om att det inte sker i strid med personalen.

Jag ser också ett samband mellan diskussionerna om outsourcing och dubbkonflikten. Vill man ha kvalitet i konstnärlig verksamhet så måste man anlita yrkeskunniga människor och också vara beredd att betala för detta!

ANNA CARLSON